Saturday, 1 February 2014

Koniec semestra ~ End of the 1st semester

29. januára sa oficiálne skončil jesenno-zimný semester a nasledujú dva mesiace prázdnin. Posledný týždeň v škole sa niesol v duchu záverečných testov, odovzdávania semestrálnych prác a najrôznejších prednesov, no nechýbali ani rozlúčkové párty či hodnotenia uplynulého semestra vo forme povinnej ankety, niekedy doplnenej aj inou formou zo strany vyučujúceho.

Za tento semester sa toho stihlo udiať pomerne veľa, aj keď to tak spočiatku vôbec nevyzeralo. Vlastne až do konca januára som nepostrehla zmeny, ktoré mi vstúpili do života. Hodnotiac môj progres z jazykového hľadiska, dlho som bola presvedčená, že vlastne vôbec nenapredujem, no keď som mala možnosť zhodnotiť celý semester, zistila som, k vlastnému prekvapeniu, že som predsa len určitý pokrok spravila a už len to je dostatočnou motiváciou pre ďalšie štúdiá.

Okrem toho treba zhodnotiť aj iné aspekty života: samozrejme, vzdelávanie sa v oblasti japonskej kultúry bolo jedným z najúžasnejších vyučovaní, aké som kedy absolvovala - učenie sa osobným zážitkom je nepochybne najlepšou školou. (Dúfam, že si nájdem konečne teraz cez prázdniny čas, aby som sa mohla s týmito zážitkami podeliť :))

A na záver sú to samozrejme ľudia, ktorí sa z neznámych zmenili na dôležitú súčasť. A nie sú to len spolužiaci z najrôznejších kurzov, ktorých som sa zúčastnila, ale aj vyučujúci a ich asistenti, vždy plní nadšenia a ochotní odpovedať. Verím, že po tomto zážitku, bude budúci semester ešte lepší :)

Pridávam sem aj skladbu, s ktorou sa s nami rozlúčili na predmete o Japonskej tradičnej kultúre. Dúfam, že sa Vám bude páčiť rovnako, ako učarovala mne, aj keď v mojom prípade to zrejme bude jej sentimentálou hodnotou ;)

今日の日はさようなら また会う日まで
Dnes sa lúčime, kým sa znovu stretneme


The autumn-winter semester has officially ended and I got to look back upon the passed months and evaluate my own progress. What first seemed to be of a little merit, turned out to be a big change and I believe my skills in Japanese increased as well. Besides studies, I have found a lots of new friends and got to admire my teachers and their assistants, always ready to help. With this in mind, I hope that the next semester will be even better for me. For now, let me share the song, which got stuck in my head since the Thursday farewell party ~ we part today, until the day we meet again.

No comments:

Post a Comment